Välj en sida

Märta Måås Fjätterströms grav

Stående gravvård av grå granit med inskription och relief i koppar. Vården består av två delar, en sockel med rakt liv och rakt krön samt en övre del med rakt liv och rundat krön med avskurna hörn. Porträtt i koppar.Antal gravvårdar: 1 Typ: Stående Material: Grå granit Ytmaterial: Singel Omgärdning: Idegranshäck, berberis Vegetation: Näva i framkanten mot grusyta samt två blå enar i pendang till gravvården

Märta Måås-Fjetterström växte upp i Vadsten tillsammans med hennes föräldrar, kyrkoherden Rudolf Fjetterström och modern Hedvig Olivia Fjetterström. Efter studier på högre konstindustriella skolan i Stockholm följde arbete som teckningslärarinna i Jönköping innan hon 1902 blev anställd vid kulturen i Lund. Hon blev föreståndare för Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905–1911. En inbjudan från Lill Zickerman lockade henne till vävskolan i Vittsjö.

Redan under tiden i Lund började Måås-Fjetterström rita förlagor till vävnader och till Baltiska utställningen i Malmö 1914 ritades ”Sankt Göran och draken”. Dessa effektfulla vävnader lockade till sig Ludvig Nobels intresse, och i samband med en stor beställning till dennes nationalromantiska byggnad Skånegården här i Båstad erbjöd han henne att öppna en ateljé på samma plats. Året var 1919, och från denna tid inriktades skapandet huvudsakligen på mattor, men även vävnader i form av exempelvis draperier kom att produceras. Bjärehalvöns natur var en viktig inspirationskälla för Märta och hennes konstnärskap kan ses i hennes mönster. Märta uppskattade även vara ute i naturen där hon gärna tog sig en stärkande promenader om hon nu inte tog sig en simtur i Laholmsbukten. Båstad kom att bli Måås-Fjetterströms hem fram till hennes död 1941. Väverskor från trakten anställdes för att väva allt från stora paradflossor till enkla modernistiska som röllakan mattan.

Under hela sin levnadstid fick Måås-Fjetterström och hennes vävverkstad ta emot flera prestigefyllda uppdrag, men det definitiva kritikergenombrottet kom 1934 med en utställning på Liljevalchs konsthall där hon ställde ut tillsammans med bland andra storheter inom svenskt konstliv.Efter Märta Måås-Fjetterströms död ombildades verkstaden 1942 till aktiebolaget AB MMF, i vars verksamhet den rika mönsterskatt som Måås-Fjetterström lämnade efter sig förvaltas och förnyas.