Välj en sida

Om

Båstad-Östra Karups församling

Båstad – Östra Karups församling förfogar över två kyrkor; Mariakyrkan och Östra Karups kyrka. Med det innovativa projektet ”Gravar med en berättelse”innovaivavill man ta steget in i framtiden och göra besökare uppmärksamma på vilka personerna som verkligen vilar en en gravsten var.

 

Projektet vänder sig både till vuxna och barn där du som besökare med hjälp av unik QR-kod och din mobiltelefon kan få lyssna på berättelser, ladda ner historieblad och lära dig mer om vilka personer som bott och verkat på orten.

 

Mariakyrkan är ett levande gudstjänstrum med lång historia. Här förrättas dop och vigsel och här tar församlingen farväl av de döda. I Mariakyrkan firas gudstjänst varje söndag och helgdag. Kyrkan är en plats för ro och stillhet mitt i vardagslivet. Därför är kyrkan också öppen och tillgänglig alla dagar året runt.

 

Östra Karups kyrka är belägen på norra sluttningen av Hallandsåsen. Kyrkan tror man är uppförd så tidigt som vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. ”tympanon-sten”. Dessförinnan finns det teorier om att det skulle ha funnits en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, i Kyrkhult i Lya på Hallandsåsen. Vissa lämningar som pekade i den riktningen återfanns av Kh. Viktor Ewald i början av seklet.